Погледнете ги сите услуги кои ги нудиме, според соодветните категории.

Лого

Визит картички

Меморандум и плик

Рекламна табла

Амбалажа

Кеси

Потрошен материјал

Дизајн на излог

Брошура

Каталог

Мени

Флаер

Постер

Календар

Штанд за рекламни примероци

Промотивни акции

Интегрирани маркетинг комуникации

Саеми

Влезници

Распоред за настани

Корица за книга

Изработка на web страна

Одржување на web страна

Facebook страна

Facebook рекламирање

Google Maps

On-line рекламирање

Анализа на конкуренција

Анализа на побарувачка

Анализа на бизнис план

Проценка на производ

Service blueprint

Таен купувач

Анализа на ентериер

Задоволство на корисници

Истражување на пазар

 

Погледнете ги најсоодветните услуги според вашата дејност. За да го пронајдеме најдобриот пакет на услуги за Вас, контактирајте нѐ.