Во малопродажбата најважно е на купувачот да му се овозможи да дојде до посакуваниот производ. За да се постигне таа цел, треба внимателно да се планираат набавките на производи, но и вложување напор во информирање на потрошувачите за достапноста на производите. Од особена важност е тоа информирање да биди навремено на соодветен начин.

Погледнете ги препорачаните услуги за малопродажба и контактирајте нѐ за да ги пронајдеме најсоодветните услуги за вашиот бизнис.

Лого

Рекламна табла

Кеси

Дизајн на излог

Брошура

Каталог

Флаер

Постер

Промотивни акции

Изработка на web страна

Одржување на web страна

Facebook страна

Facebook рекламирање

Анализа на конкуренција

Service blueprint

Таен купувач

Анализа на ентериер

Задоволство на корисници

Погледнете ги сите понудени услуги.