Во фокусот на производствените фирми треба да биди осигурување на соодветноста на производот спрема посакуваниот пазар. Подобрувањето на квалитетот на производот е секогаш важен, но треба да се внимава на сите аспекти. Производот треба да испорачува соодветна вредност, да е во соодветно пакување и да се овозможи соодветна дистрибуција до конечните потрошувачи.

Најсоодветните услуги за производство се следните, а контактирајте нѐ за да ги пронајдеме вистинските услуги за вас.

Лого

Визит картички

Меморандум и плик

Амбалажа

Потрошен материјал

Брошура

Каталог

Флаер

Постер

Календар

Штанд со рекламни примероци

Интегрирани маркетинг комуникации

Изработка на web страна

Одржување на web страна

Facebook страна

Facebook рекламирање

Анализа на конкуренција

Анализа на побарувачка

Проценка на производ

Погледнете ги сите понудени услуги.