Угостителството треба да биди посветено на оставање добар прв впечаток, но и задржување на континуиран квалитет. При првата незадоволителна посета, гостите можат да одлучат дека таа ќе биде и последна. За да се избегне тоа, треба да се осигура апсолутно задоволство на гостите, со особено внимание на успешно справување со евентуалните проблеми. Тоа подразбира внимание кон деталите, но и севкупниот впечаток.

За угостителите ги препорачуваме следните услуги, а за да ги пронајдеме вистинските услуги за вас, контактирајте нѐ.

Лого

Рекламна табла

Визит картички

Амбалажа

Потрошен материјал

Дизајн на излог

Брошура

Мени

Флаер

Постер

Промотивни акции

Изработка на web страна

Одржување на web страна

Facebook страна

Facebook рекламирање

Google Maps

Анализа на конкуренција

Проценка на производ

Service blueprint

Таен купувач

Анализа на ентериер

Задоволство на корисници

Погледнете ги сите понудени услуги.