Во услужната дејност пресуден е квалитетот на понудените услуги, на што мора да се посвети особено внимание и константно подобрување. Сепак, заради тоа што услугите често не даваат лесно видливи материјални резултати, потрошувачите не секогаш го препознаваат квалитетот. Затоа треба да се обрни внимание и врз перцепцијата и задоволството на клиентите.

Погледнете ги услугите кои ги препорачуваме за бизнисите во услужна дејност, а контактирајте нѐ за да ги пронајдеме најсоодветните услуги за вас.

Лого

Рекламна табла

Визит картички

Меморандум и плик

Потрошен материјал

Дизајн на излог

Брошура

Каталог

Флаер

Постер

Промотивни акции

Изработка на web страна

Одржување на web страна

Facebook страна

Facebook рекламирање

Анализа на конкуренција

Задоволство на корисници

Service blueprint

Погледнете ги сите понудени услуги.