Агенција за маркетинг и консултантство, лоцирана во Битола, Македонија.

Вршиме разни услуги од областа на маркетингот од категориите: брендирање, промотивни услуги, дигитални услуги, како и истражување и анализи.